Επικοινωνήστε μαζί μου Σύμβουλος ψυχικής υγείας/ Ψυχοθεραπευτής 

Αρχάγγελος Κωνσταντινίδης
BSc. Counseling Psychology (Συμβουλευτική Ψυχολογία)

MSc. Community Clinical Psychology (Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία)


τηλέφωνο: 6988134848  
(WhatsApp, Viber, FaceTime, iMessage)
email: psy_ak@yahoo.gr
website: https://www.etherapy.gr 

For any information in English, please send me an email until the English version of this website becomes available. Thank you!